Tổng kết những "chân lý" hài hước từ cuộc sống.

Anh vui: Moi sap trung thu chu da Halloween dau nhi? - Anh 1

Ví dụ chuẩn sát sìn sịt luôn.

Anh vui: Moi sap trung thu chu da Halloween dau nhi? - Anh 2

Sài Gòn ngập quá, Sài Gòn bơi, Sài Gòn bơi.

Anh vui: Moi sap trung thu chu da Halloween dau nhi? - Anh 3

Xác định ngay từ đầu cho nó nhanh gọn.

Anh vui: Moi sap trung thu chu da Halloween dau nhi? - Anh 4

Ông trời ổng bị FA - Giải mưa đôi lứa hóa ra chẳng buồn.

Anh vui: Moi sap trung thu chu da Halloween dau nhi? - Anh 5

Hôm qua lỡ để cái ví trên mặt bàn, sáng ra thấy bị chuột cắn nham nhở thế này. Mày ở đâu ra ngay đây, lũ chuột kia.

Anh vui: Moi sap trung thu chu da Halloween dau nhi? - Anh 6

Làm ơn, làm ơn đi mà, còn những một tuần nữa cho ai "đặt gạch".

Anh vui: Moi sap trung thu chu da Halloween dau nhi? - Anh 7

Chuẩn quá, bê gái nặng bao nhiêu cũng được, nhưng bê cái gì nặng nặng là thôi mệt muốn xỉu.

Anh vui: Moi sap trung thu chu da Halloween dau nhi? - Anh 8

Đã đến Halloween đâu má ơi.

Anh vui: Moi sap trung thu chu da Halloween dau nhi? - Anh 9

Đấy là nỗi khổ của tao đấy, mày tưởng tao thích thế à?

Theo Zon Zon/VnExpress.net