Mỗi khi Tây Ban Nha ra sân, chiến thắng luôn là điều mà họ cần phải hướng tới