Trong 10 năm nữa, phôi thai người có thể do 3 cha mẹ tạo ra, nhằm loại trừ những gien đe dọa cuộc sống con người. Đó là dự luật Quốc hội Anh bắt đầu tranh cãi trong tuần này.