TT - Trẻ, năng động lại có nhiều tài lẻ như vẽ, hát múa, kể chuyện, ngâm thơ, tôi mau chóng nổi bật trong Trường Sư phạm mẫu giáo tỉnh Sông Bé năm 1977.