Nếu có người yêu thích đùa dai như thế này, tốt nhất bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu nhé.

Anh dong: 'Yeu nhau lam, can nhau dau' - Anh 1

Món quà không thể "kinh khủng" hơn.

Anh dong: 'Yeu nhau lam, can nhau dau' - Anh 2

Chiêu "dương đông kích tây" đã có hiệu quả.

Anh dong: 'Yeu nhau lam, can nhau dau' - Anh 3

Phải luôn đề phòng với ngày cả "gấu" của mình.

Anh dong: 'Yeu nhau lam, can nhau dau' - Anh 4

Cứ phải "chọc" nhau thì mới vui cơ.

Anh dong: 'Yeu nhau lam, can nhau dau' - Anh 5

Cách đánh thức "gấu" dậy quá bá đạo.

Anh dong: 'Yeu nhau lam, can nhau dau' - Anh 6

Đúng là "trời sinh một cặp", nghịch không thua gì nhau.

Anh dong: 'Yeu nhau lam, can nhau dau' - Anh 7

Đùa cũng phải đúng lúc nhé, nếu không hậu quả khôn lường.