Trong cuộc sống đôi khi chúng ta chứng kiến được những tình huống khó đỡ đến mức cảm thấy "hoang mang".

Anh dong: 'Hoang mang' voi cac tinh huong kho do - Anh 1

Ô hay, đấy có phải là "siêu nhân" không ta?

Anh dong: 'Hoang mang' voi cac tinh huong kho do - Anh 2

Đã bảo không thích rồi mà.

Anh dong: 'Hoang mang' voi cac tinh huong kho do - Anh 3

Vào xe cũng phải "khác người".

Anh dong: 'Hoang mang' voi cac tinh huong kho do - Anh 4

Nghịch dại hại bạn là đây.

Anh dong: 'Hoang mang' voi cac tinh huong kho do - Anh 5

Ối giời, trời "sập" hả mọi người.

Anh dong: 'Hoang mang' voi cac tinh huong kho do - Anh 6

Nhìn anh "thể hiện" đây mà học tập nè.

Anh dong: 'Hoang mang' voi cac tinh huong kho do - Anh 7

Khi chị em làm việc nhà.