(VOV) - Olympic London 2012 có tổng cộng 8,8 triệu vé, trong đó bao gồm vé xem 649 trận đấu và 39 buổi tập luyện. Lễ khai mạc có giá vé cao nhất là 2012 bảng

Ủy ban tổ chức Olympic London 2012 ngày 15/10 công bố giá vé xem các trận khai mạc, bế mạc và các trận đấu của giải cho biết, giá vé cao nhất là vé xem lễ khai mạc với 2012 bảng. Mặc dù giá vé tương đối cao, nhưng trên thực tế hơn 90% số vé có giá trên dưới 100 bảng, 2/3 số vé thấp hơn 50 bảng, 2,5 triệu vé thấp hơn 20 bảng. Một số trận đấu trong các nội dung như Marathon, đua xe đạp… miễn phí vé. Ủy ban tổ chức cho biết, 75% số vé sẽ được bán cho cho công chúng vào tháng 3 năm tới./. Theo Mạng tin tức Trung Quốc