Tưởng tượng ở một thế giới mà các loài động vật rời bỏ môi trường sống quen thuộc để thích nghi với môi trường sống mới.

Anh chet cuoi o mot the gioi hoan toan khac - Anh 1

Anh chet cuoi o mot the gioi hoan toan khac - Anh 2

Cua cũng có thể nhả tơ như nhện.

Anh chet cuoi o mot the gioi hoan toan khac - Anh 3

Anh chet cuoi o mot the gioi hoan toan khac - Anh 4

Cánh cụt dẫn voi đi chơi.

Anh chet cuoi o mot the gioi hoan toan khac - Anh 5

Hà mã nhìn thế chứ nhẹ lắm.

Anh chet cuoi o mot the gioi hoan toan khac - Anh 6

Bẫy chuột bắt được cả hươu cao cổ.

Anh chet cuoi o mot the gioi hoan toan khac - Anh 7

Đôi bạn thân cùng đi chơi.

Anh chet cuoi o mot the gioi hoan toan khac - Anh 8

Nhà mình thì ở nhà xem bóng đá thôi!

Anh chet cuoi o mot the gioi hoan toan khac - Anh 9

Đầu bếp bạch tuộc.

Anh chet cuoi o mot the gioi hoan toan khac - Anh 10

'Thổ dân' kangaroo.

Anh chet cuoi o mot the gioi hoan toan khac - Anh 11

Cả nhà đi chơi, xe bị quá tải.

Anh chet cuoi o mot the gioi hoan toan khac - Anh 12

Cá làm nhiệm vụ thay ong và bươm bướm.

Anh chet cuoi o mot the gioi hoan toan khac - Anh 13

Ăn mặc ấm áp để thám hiểm nào!

Anh chet cuoi o mot the gioi hoan toan khac - Anh 14

Máy phát điện di động.