Hổ trong hang hùm; Không thành công thì thành danh; Nghệ thuật khích tướng;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Anh che: Si-Ro khong xung gianh qua bong vang voi Mos-Que; To ni Ca rot so 2 chang ai so 1 - Anh 1

Luôn là số 1. Ảnh: Internet.

Anh che: Si-Ro khong xung gianh qua bong vang voi Mos-Que; To ni Ca rot so 2 chang ai so 1 - Anh 2

Hổ trong hang hùm. Ảnh: Internet.

Anh che: Si-Ro khong xung gianh qua bong vang voi Mos-Que; To ni Ca rot so 2 chang ai so 1 - Anh 3

Không thành công cũng thành danh. Ảnh: Internet.

Anh che: Si-Ro khong xung gianh qua bong vang voi Mos-Que; To ni Ca rot so 2 chang ai so 1 - Anh 4

Không thể nào quên. Ảnh: Internet.

Anh che: Si-Ro khong xung gianh qua bong vang voi Mos-Que; To ni Ca rot so 2 chang ai so 1 - Anh 5

Nghệ thuật khích tướng. Ảnh: Internet.

Anh che: Si-Ro khong xung gianh qua bong vang voi Mos-Que; To ni Ca rot so 2 chang ai so 1 - Anh 6

Đầu không xuôi đuôi lại lọt. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 16:30 05/10/2016