Đấng đã nói là làm; Chỉ là đi ngược lại thôi mà; Đẹp tự nhiên không cần chỉnh sửa;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Anh che: FC Thuoc Nhuom 'can' ca giai dau; 'Dang toi cao' Ibra ha minh nan ni xin gia nhap bang Chipu - Anh 1

Cân từ trên xuống dưới. Ảnh: Internet.

Anh che: FC Thuoc Nhuom 'can' ca giai dau; 'Dang toi cao' Ibra ha minh nan ni xin gia nhap bang Chipu - Anh 2

Đấng đã nói là làm. Ảnh: Internet.

Anh che: FC Thuoc Nhuom 'can' ca giai dau; 'Dang toi cao' Ibra ha minh nan ni xin gia nhap bang Chipu - Anh 3

Dàn xếp cả rồi. Ảnh: Internet.

Anh che: FC Thuoc Nhuom 'can' ca giai dau; 'Dang toi cao' Ibra ha minh nan ni xin gia nhap bang Chipu - Anh 4

Thời thế đổi thay. Ảnh: Internet.

Anh che: FC Thuoc Nhuom 'can' ca giai dau; 'Dang toi cao' Ibra ha minh nan ni xin gia nhap bang Chipu - Anh 5

Chỉ là đi ngược lại thôi mà. Ảnh: Internet.

Anh che: FC Thuoc Nhuom 'can' ca giai dau; 'Dang toi cao' Ibra ha minh nan ni xin gia nhap bang Chipu - Anh 6

Đẹp tự nhiên không cần chỉnh sửa. Ảnh: Internet.

Anh che: FC Thuoc Nhuom 'can' ca giai dau; 'Dang toi cao' Ibra ha minh nan ni xin gia nhap bang Chipu - Anh 7

Nhỏ nhưng có võ. Ảnh: Internet.

Anh che: FC Thuoc Nhuom 'can' ca giai dau; 'Dang toi cao' Ibra ha minh nan ni xin gia nhap bang Chipu - Anh 8

Thánh nhọ nhất NHA là đây. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 17:05 30/10/2016