Tiết mục giả Hàm Hương trong "China's Got Talent" vừa qua đã khiến Triệu Vy, Tô Hữu Bằng và các khán giả yêu thích "Hoàn Châu Cách Cách" không thể rời mắt.

S.T