Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch cắt trợ cấp nuôi con đối với những hộ gia đình có thu nhập cao từ năm 2013. Chính phủ Anh hy vọng, quyết định này sẽ giúp tiết kiệm cho ngân sách khoảng 1 tỉ bảng mỗi năm.

Các gia đình có thu nhập hàng năm từ 44.000 bảng Anh trở nên là đối tượng điều chỉnh của quyết định này. Hiện tại, mỗi cặp cha mẹ tại Anh được chính phủ hỗ trợ hơn 20 bảng mỗi tuần cho đứa con đầu tiên, và gần 14 bảng mỗi tuần cho mỗi đứa con sau đó đến năm 19 tuổi./. Theo BBC