(CATP) Cuối tháng rồi, chi nhánh ngân hàng C. ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng tiến hành lắp đặt máy ATM. Do tường đục lỗ hổng mới ráp kính chưa lắp máy, chi nhánh cử anh Trần Đình V. (SN 1960) là nhân viên...