Theo tạp chí Star, cặp trai tài gái sắc Angelina Jolie & Brad Pitt đã bí mật kết hôn hôm 29/3 vừa qua ở New Orleans...