Nghi lễ đổi gác cuối cùng năm 2016 của đơn vị bộ binh và kỵ binh thuộc trung đoàn cận vệ Tổng thống Nga diễn ra trên quảng trường điện Kremlin.

An tuong nghi thuc doi ca gac cua trung doan ve binh Kremlin - Anh 1

Nghi thức quân sự của trung đoàn Tổng thống Nga dựa trên nghi thức quân sự Nga truyền thống, một số bắt nguồn từ thời Pie Đại đế.

An tuong nghi thuc doi ca gac cua trung doan ve binh Kremlin - Anh 2

Các quân nhân trong trung đoàn này trong lúc đổi phiên gác.

An tuong nghi thuc doi ca gac cua trung doan ve binh Kremlin - Anh 3

Năm nay, một số yếu tố mới đã được bổ sung vào nghi lễ đổi gác.

An tuong nghi thuc doi ca gac cua trung doan ve binh Kremlin - Anh 4

Quân nhân trung đoàn Tổng thống trong lúc đổi gác.

An tuong nghi thuc doi ca gac cua trung doan ve binh Kremlin - Anh 5

Các lễ đổi gác thường được thực hiện trong khoảng thời gian giữa tháng 5 và tháng 9.

An tuong nghi thuc doi ca gac cua trung doan ve binh Kremlin - Anh 6

Kỵ binh tuốt gươm.

An tuong nghi thuc doi ca gac cua trung doan ve binh Kremlin - Anh 7

Nếu thời tiết đẹp, mùa đổi gác có thể bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 10.

An tuong nghi thuc doi ca gac cua trung doan ve binh Kremlin - Anh 8

An tuong nghi thuc doi ca gac cua trung doan ve binh Kremlin - Anh 9

Mỗi năm có tổng cộng khoảng 20 lễ đổi gác.