Từ thực tế của quy mô gia đình, tính ra dùng món ăn chế biến sẵn lại tiết kiệm hơn nhiều so với mua thức ăn tươi về để nấu nướng.