(PL)- Cả ngày 22-2, trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn An Giang đã xảy ra tình trạng kẹt xe hàng giờ liền và kéo dài nhiều km.