Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang vừa khai giảng các lớp học tiếng Việt trong các chùa Khơme cho 25 học sinh và 70 sư sãi Khơme.