Hội đồng KH&CN An Giang vừa tổ chức nghiệm thu dự án "Sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ nguồn chất thải trong nuôi trồng, chế biến thủy sản và than bùn tỉnh An Giang" do KS Nguyễn Thiện Tâm - Công ty Cổ phần Dịch vụ nghiên cứu sản xuất giống nông nghiệp Núi Tô làm chủ nhiệm, công nghệ được chuyển giao từ Trường Đại học Cần Thơ.

Hội đồng KH&CN An Giang vừa tổ chức nghiệm thu dự án "Sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ nguồn chất thải trong nuôi trồng, chế biến thủy sản và than bùn tỉnh An Giang" do KS Nguyễn Thiện Tâm - Công ty Cổ phần Dịch vụ nghiên cứu sản xuất giống nông nghiệp Núi Tô làm chủ nhiệm, công nghệ được chuyển giao từ Trường Đại học Cần Thơ.

Mục tiêu dự án: Góp phần tích cực hữu cơ hóa trong canh tác và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nuôi trồng, chế biến thủy sản tập trung và khai thác có hiệu quả các nguồn nguyên liệu địa phương, cụ thể là: (1) Xây dựng mô hình sản xuất phân bón lá (từ 3-5 sản phẩm), quy mô: 500 lít/ngày. (2) Xây dựng mô hình sản xuất phân bón hữu cơ dạng bột, quy mô 6.000 tấn/năm và phân viên 3.000 tấn/năm. (3) Đào tạo cán bộ kỹ thuật viên đủ năng lực tiếp nhận công nghệ hoàn chỉnh.

Thời gian thực hiện đề tài:Từ tháng 3.2010 đến tháng 3.2012.

Nội dung của dự án gồm:

(1) Xây dựng nhà xưởng , nơi chứa nguyên liệu của công ty diện tích mặt bằng sản xuất là 2.000 m 2 , diện tích sân phơi 20.000 m 2 .

(2) Trang bị máy móc, thiết bị cơ bản để triển khai sản xuất: máy trộn, máy ép viên, máy sấy ...

(3) Đào tạo 16 cán bộ kỹ thuật và công nhân đủ năng lực vận các dây chuyền công nghệ được trường Đại học Cần Thơ chuyển giao: công nghệ trích ly than bùn, công nghệ phối trộn dinh dưỡng, công nghệ xử lý bùn ao và công nghệ sản xuất phân dạng lỏng, bột và viên, các phương pháp kiểm tra chất lượng (phân tích 20-30 mẫu).

(4) Xây dựng mô hình sản xuất phân bón lá, hữu cơ dạng bột và viên, đưa các sản phẩm đi khảo nghiệm ở các vùng canh tác lúa, màu: Lúa trên đất phèn (Tri Tôn), đất phù sa (Châu Phú), đất bạc màu (Tịnh Biên); Cây màu trên đất cao tại huyện Tri Tôn; Cây bắp tại huyện An Phú.

(5) Tổ chức hội thảo đầu bờ và đánh giá sản phẩm.

Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu thống nhất và xếp loại Khá.

(Sở KH&CN An Giang)