Ngoài cá tra, Trung tâm Giống thủy sản tỉnh An Giang đã tập trung nghiên cứu, sản xuất nhân tạo thành công nhiều loại giống thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá leo, cá lăng nha, cá chạch lấu, lươn đồng… Hiện tại, Trung tâm đang triển khai nuôi mới cá linh ống, cá heo nước ngọt, với giá bán từ 80.000 đến 150.000 đồng/kg, cho lợi nhuận từ 50-70% trong tổng doanh thu, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang dần bị cạn kiệt, giải quyết được nguồn con giống đang bị khai thác triệt để, từ đó triển khai nuôi quanh năm, trái vụ, không còn phụ thuộc vào con giống mùa nước nổi.

Trước tình trạng nguồn lợi thủy sản nước ngọt ở tỉnh An Giang ngày càng cạn kiệt do bị khai thác triệt để, không đủ đáp ứng cho nhu cầu thực phẩm của con người và làm thức ăn phục vụ nghề nuôi thủy sản, Trung tâm đã tranh thủ liên kết với Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học An Giang triển khai nhiều đề tài nghiên cứu có chọn lọc con nuôi giá trị kinh tế cao, theo yêu cầu của ngư dân trong và ngoài tỉnh. Chỉ tính từ đầu năm 2010 đến nay, Trung tâm đã nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu sản xuất nhân tạo cá lăng nha giống và quy trình nuôi cá lăng nha thương phẩm trong bè ở An Giang (2008-2010), bình quân mỗi năm cho ra gần 400.000 đề tài về giống; con giống lươn đồng (2009-2010), đã nghiệm thu được 16.328 con lươn giống, hiện tập trung nuôi vỗ 1.900 con lươn bố mẹ đang cho sinh sản. Hiện na,y Trung tâm đang cùng với các viện nghiên cứu, trường đại học triển khai mới nhiều đề tài (từ năm 2010 kéo dài đến năm 2012) như: Phối hợp với Bộ môn Thủy sản, Trường Đại học An Giang thực hiện đề tài nuôi thương phẩm cá chạch lấu, cá leo trong lồng bè và ao ở An Giang, đã hoàn thiện quy trình sản xuất con giống, đang sửa chữa lồng bè, chuẩn bị thả giống; phối hợp với Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ thực nghiệm sản xuất nhân tạo con giống cá heo, cá linh ống cho năng suất 3-4 tấn/ha (trong 3 tháng). Bên cạnh đó, Trung tâm còn thực hiện chuyển giao “Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá lăng nha thương phẩm” cho ngư dân các huyện An Phú, Tân Châu, thị xã Châu Đốc (An Giang) và Trung tâm Giống vật nuôi (tỉnh Sóc Trăng); tập huấn kỹ thuật và quy trình sản xuất giống lươn đồng cho các ngư dân trong tỉnh và Trung tâm Giống Cái Bè (Tiền Giang)...nhằm tiến tới xã hội hóa sản xuất con giống, đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu thả nuôi của ngư dân. (Sở KH&CN An Giang)