Trong quý I/2013, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình giao thông có ý nghĩa, một số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Cụ thể, đã hoàn thành thi công phần cầu chính cầu Cái Tàu Thượng và làm đường dẫn vào cầu đạt 85% khối lượng. Tiến hành xử lý kỹ thuật cầu tạm Mương Chà, cống Tám Xóm Đường tỉnh 956. Các đơn vị cũng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch duy tu, sửa chữa kịp thời khắc phục hư hỏng nền, mặt đường trên đoạn tuyến Ba Thê - Sóc Triết trên các tuyến ĐT 943; ĐT 942; ĐT 954 và ĐT 948 đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Tổ chức thi công lắp đặt cầu sắt Xà Mách và cầu Mương Tịnh trên tuyến Hương lộ 1 - Đường tỉnh 946 để tuyến xe buýt hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong quý 1/2013 huyện, thị xã, TP đã đầu tư xây dựng mới hơn 10km, nâng cấp 9,890km đường GTNT, xây dựng mới 18 cây cầu. Tổng kinh phí đầu tư cho giao thông nông thôn là trên 74,749 tỷ đồng.

Phan Tư