VIT - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Anthony cho biết, Ấn Độ không có ý định mua thêm vũ khí của các doanh nghiệp nước ngoài nếu họ không chia sẻ công nghệ với nước này.