Hiện, cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra địa điểm đặt mìn cũng như thủ phạm gọi điện thoại đe dọa