ANTĐ - Để bòn rút khoản tiền nhà nước hỗ trợ nông dân trồng ớt phục vụ xuất khẩu, cán bộ xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đang tâm lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký của dân, đưa hộ dân không trồng ớt vào trong danh sách trồng, khai tăng diện tích trồng lên nhiều ha...

Theo VTV