Quyết định điều chỉnh biểu thuế nhập khẩu (NK) ô tô cũ do Bộ Tài chính ban hành đầu tháng này đang gây ra tâm trạng khác nhau đối với các nhà kinh doanh. Thị trường theo đó cũng sẽ diễn biến theo sự tác động của biểu thuế mới. Song có một điều cần khẳng định rằng, với chính sách thuế mới, ô tô cũ sẽ không thay đổi gì được vai trò mờ nhạt của mình...