Hanoinet - Sinh ra rồi lớn lên ở đất Hà thành phồn hoa, nhưng lại có cội nguồn ở đất Thanh Oai (Hà Tây), ông bảo sự kết hợp ấy cho ông niềm thương nỗi nhớ với âm nhạc. 8 tuổi đã vào học Khoa nhạc Dân tộc, Nhạc viện Hà Nội, rồi lênh đênh "dùi mài kinh sử" ở Ấn Độ, Trung Quốc...