Một chương trình múa rối nước truyền thống của Việt Nam lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Thụy Điển trên một chiếc hồ lớn ở vùng Gröna Lund, Thủ đô Stockholm vào thứ Năm, ngày 20 tháng 9 năm 2007.