(HQ Online)- Tại Hội thảo về Hiệp định mậu dịch tự do Hàn Quốc- ASEAN 2013 (AKFTA) tổ chức tại TP.HCM ngày 12-11, các đại biểu cho rằng, có nhiều cơ hội tốt cho thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Cơ hội phát triển thương mại Việt Nam- Hàn Quốc đang ngày càng được mở rộng. (Ảnh minh họa không liên quan nội dung, nguồn ảnh: internet)

Theo đại diện Bộ Công Thương, AKFTA mang lại lợi ích nhiều mặt cho Việt Nam và Hàn Quốc. Cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc có nhiều thuận lợi, các mặt hàng có tính bổ sung lẫn nhau, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia xuất nhập khẩu, kê khai chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cũng sẽ được hỗ trợ thuế suất, xúc tiến thương mại và hỗ trợ thông quan tại Hàn Quốc. Đây được coi là bước tiến triển trong quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Đặc biệt, đối với Việt Nam, mặc dù bị tác động nặng nề của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng xuất khẩu của Việt Nam vào Hàn Quốc vẫn tăng trưởng. Dưới tác động của AKFTA, trong số nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Hàn Quốc thì các ngành hàng thủy sản, dệt may, dầu thô có bước phát triển mạnh hơn cả.

Để tăng cường hơn nữa lợi ích từ tác động của AKFTA tới xuất khẩu của Việt Nam, các giải pháp tăng cường tận dụng ưu đãi AKFTA được đưa ra là: Các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng cần phối hợp đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến về các cam kết, quyết định xuất xứ… giúp doanh nghiệp tận dụng ưu đãi. Tiếp tục nỗ lực đàm phán các cam kết mở cửa thị trường cho doanh nghiệp xuất khẩu, tăng cường hợp tác xây dựng cơ chế thuận lợi hóa thương mại, đẩy mạnh xúc tiến thương mại.

Các doanh nghiệp cần chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, các ưu đãi, quyết định cụ thể để khai thác ưu đãi, tăng cường liên kết ASEAN cùng tận dụng những ưu đãi đó.

Để các doanh nghiệp nắm rõ và tập dụng lợi thế từ lĩnh vực hải quan, ông Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng phòng Giám sát Quản lí, Cục Hải quan TP.HCM đã giới thiệu những điểm mới về thủ tục hải quan và kiểm tra sau thông quan liên quan đến AKFTA.

Trong đó, đáng chú ý là thủ tục hải quan theo VNACCS áp dụng thủ tục hải quan điện tử với tính tự động hóa cao cho các loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như hiện tại kể cả phương tiện vận tải xuất nhập cảnh. Hiện nay, cơ quan Hải quan đang tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp để đưa vào thực hiện thử nghiệm vào ngày 15-11 và sẽ áp dụng thí điểm vào 1-4-2014.

Liên quan đến công tác kiểm tra sau thông quan, đại diện Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, đây là hoạt động nghiệp vụ bình thường của cơ quan Hải quan. Theo đó đối tượng kiểm tra là hồ sơ hải quan, hàng hóa XK, NK đã được thông quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hàng hóa được thông quan đến ngày thông báo kiểm tra.

Tại hội thảo, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam đã giới thiệu về thủ cấp giấy chứng nhận xuất xứ C/O form AK của Việt Nam cho các doanh nghiệp; Bộ Thương mại Công nghiệp & Năng lượng Hàn Quốc đã giới thiệu tổng quan và thực hiện AKFTA. Đồng thời, Hải quan Hàn Quốc đã nêu các bước để được hưởng lợi từ hiệp định này./.

Lê Thu