(TBKTSG) - “Tình hình kinh tế gay go lắm rồi!”, “các doanh nghiệp chết như ngả rạ”, "một bộ phận lớn doanh nghiệp không thể kéo dài tình trạng này hơn nữa”, “bong bóng bất động sản đang vỡ”... - những tiếng than thở từ nhiều diễn đàn vào lúc Quốc hội họp phản ảnh thực trạng kinh tế Việt Nam. Liệu có cơ quan nào cảnh báo trước điều này, và cảnh báo của họ, nếu có, có được lắng nghe?

Tư Giang

Công nhân vận hành máy tiện gỗ tại một doanh nghiệp. Trong khi nền kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, doanh nghiệp đình trệ sản xuất thì vẫn có những báo cáo nhận định ngược lại. Ảnh: Kinh Luân.

(TBKTSG) - “Tình hình kinh tế gay go lắm rồi!”, “các doanh nghiệp chết như ngả rạ”, "một bộ phận lớn doanh nghiệp không thể kéo dài tình trạng này hơn nữa”, “bong bóng bất động sản đang vỡ”... - những tiếng than thở từ nhiều diễn đàn vào lúc Quốc hội họp phản ảnh thực trạng kinh tế Việt Nam. Liệu có cơ quan nào cảnh báo trước điều này, và cảnh báo của họ, nếu có, có được lắng nghe?

>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.