Về việc đấu thầu các khu "giao đất vàng" tại TPHCM, Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Đằng xung quanh những vụ giao "đất vàng" đầy tranh cãi này.