- Công ty tôi chuyển từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần từ tháng 8/2007 nhưng phần vốn nhà nước vẫn chiếm 80%. Tôi muốn hỏi như trường hợp công ty tôi có phải ký hợp đồng lao động với chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng công ty không? Nếu có thì ai là người ký. (Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Hà, Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhantc_xdcn@...).

Trả lời: Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động quy định các trường hợp không áp dụng hợp đồng lao động gồm: - Những người thuộc đối tượng điều chỉnh của Pháp lệnh cán bộ, công chức. - Đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp chuyên trách, người giữ các chức vụ trong cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp, tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân được Quốc hội hoặc hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc cử ra theo nhiệm kỳ. - Người được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng trong doanh nghiệp nhà nước. - Thành viên hội đồng quản trị doanh nghiệp. - Những người thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo quy chế của tổ chức đó. - Cán bộ chuyên trách công tác Đảng, công đoàn, thanh niên trong các doanh nghiệp nhưng không hưởng lương của doanh nghiệp. - Xã viên hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã không hưởng tiền lương, tiền công. - Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và viên chức trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân. Như vậy, căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng công ty bạn thuộc một trong các truờng hợp không áp dụng hợp đồng lao động. Hà My thực hiện Bạn đọc có thắc mắc về pháp luật, có thể gửi theo mẫu dưới đây: