Một số doanh nghiệp kinh doanh vàng và ngân hàng đã được ngân hàng Nhà nước cấp hạn ngạch xuất khẩu vàng ra khỏi Việt Nam. Giá vàng đang quay lại đỉnh cao nhất sau gần một năm. Cả trong nước và quốc tế, giá vàng đang chịu ảnh hưởng nặng bởi hoạt động đầu tư.