(CAO) Mười ứng viên nộp đơn tranh cử tổng thống Ai Cập đã thất bại trong khiếu nại rằng họ không đủ tư cách. Một hội đồng xét xử không thấy bằng chứng mới nào mang lại hy vọng cho họ, trong đó có có cả cựu chỉ huy mật vụ Omar Suleiman và lãnh đạo Huynh đệ Hồi giáo Khairat al-Shater.

Khairat al-Shater, trái, Omar Suleiman, giữa và Hazem Abu Ismail đều không được ra ứng cử

Nhà bảo thủ cực đoan Salafist, Hazem Abu Ismail, cũng thua trong khiếu nại. Ba người này được coi là những ứng viên hàng đầu, và quyết định này sẽ tạo lại hình dáng cho cuộc bầu cử. Danh sách ứng viên cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 26.4, khi chiến dịch bầu cử chính thức bắt đầu.

Hàng trăm ủng hộ viên của ông Abu Ismail đã tiến đến phía ngoài trụ sở của ủy ban bầu cử ở Cairo, vốn được quân cảnh và xe bọc thép bao quanh. Khi ứng viên của họ được thông báo không công nhận, một số người đã ném đá và xô xát với cảnh sát.