KTĐT - Thống đốc NHNN vừa ký quyết định chuyển đổi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thành công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, với tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development; tên viết tắt bằng tiếng Anh là Agribank. Agribank có trụ sở chính tại Lô 2B.XV, Khu đô thị mới Mỹ Đình I, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ngành, nghề kinh doanh: Tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. Vốn điều lệ hơn 20,7 nghìn tỷ đồng. 100% vốn điều lệ do Nhà nước sở hữu.

Sau khi chuyển đổi thành công ty TNHH MTV, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam kế thừa các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp và xử các vấn đề tồn tại, phát sinh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trước khi chuyển đổi. Cơ cấu tổ chức quản lý của Agribank bao gồm Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc. Tài sản, tài chính để xác định xác số vốn Nhà nước thực có được tính đến thời điểm 30/6/2010. Minh Ngọc