Theo Quyết định số 214/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) sẽ chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Về tên gọi, tên đầy đủ bằng tiếng Việt là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; tên gọi tắt bằng tiếng Việt là Ngân hàng Nông nghiệp; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development; Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Agribank. Về hình thức pháp lý, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có trụ sở chính tại Lô 2B.XV, Khu đô thị mới Mỹ Đình I, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội; ngành, nghề kinh doanh là kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật; có vốn điều lệ là 20.708.736.216.715 đồng, việc điều chỉnh, bổ sung vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật