CTCP CK NH Nông nghiệp & PT Nông thôn Việt Nam (HOSE: AGR) vừa báo lãi 11.4 tỷ đồng, giảm 70% so cùng kỳ.