Cty Tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ Trường Xuân - Ageless (tầng 7, 121 Bùi Thị Xuân, HN) tuyển dụng chuyên viên tư vấn sở hữu trí tuệ (SHTT) và cán bộ nghiên cứu dự án.