Hồng Điệp

ADB ho tro Viet Nam cai thien he thong truyen tai dien khu vuc phia Nam - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam cho biết, ADB và Chính phủ Việt Nam đã ký kết hiệp định vay trị giá 231,3 triệu USD nhằm tăng cường lưới truyền tải điện ở miền Nam Việt Nam. Đây là khoản vay thứ ba trong Chương trình Đầu tư lưới truyền tải điện có thời hạn 10 năm, được ADB phê duyệt vào năm 2011.

Khoản vay thứ ba này sẽ bổ sung 60km đường dây 500 kV, 64km đường dây 220 kV và 3.700 MVA công suất truyền tải tại miền Nam, bổ sung thêm vào công suất truyền tải đã được tăng cường ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam thông qua các khoản vay thứ nhất và thứ hai trước đây. Dự kiến, khoản vay thứ tư đang được chuẩn bị và sẽ được phê duyệt trong năm 2017 cũng tập trung vào đường dây truyền tải 500 kV và các trạm biến áp ở khu vực phía Nam.