Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ngày 17/4 cho biết sẽ tài trợ 100 triệu USD cho 5 quỹ đầu tư tư nhân để thực hiện các dự án năng lượng sạch tại châu Á.