Từ ngày 18-2, Ngân hàng Á Châu (ACB) đã điều chỉnh giảm lãi suất chương trình “Cho vay kích cầu” xuống mức cực thấp (sau khi được hỗ trợ lãi suất) còn khoảng 1%/năm cho sản phẩm cho vay VNĐ bổ sung vốn lưu động phục vụ xuất khẩu.