ACB dự kiến phát hành tối đa hơn 89,6 triệu cổ để trả cổ tức đợt này.

ACB chot thoi han tra co tuc nam 2015 - Anh 1

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ( ACB ) vừa công bố quyết định về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức .

Theo đó, ngày 2/12 là thời hạn đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương đương người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận 1 cổ phiếu mới.

Theo đó, ACB dự kiến phát hành tối đa hơn 89,6 triệu cổ để trả cổ tức đợt này.

Đầu tháng 10/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản chấp thuận cho ACB tăng vốn điều lệ từ 9.376,9 tỷ đồng lên 10.273 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

BCTC hợp nhất quý III/2016 của ACB cho biết, thu nhập lãi thuần của ngân hàng trong kỳ đạt 1.656 tỷ đồng, tăng 12,5%. Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh mang lại kết quả khả quan hơn so với cùng kỳ như hoạt động dịch vụ lãi thuần 236 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 51 tỷ, mua bán chứng khoán kinh doanh lãi trên 7 tỷ. Tuy nhiên riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 140 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ khoản này vẫn lãi 269 tỷ.

Chi phí hoạt động trong kỳ giảm 5% xuống còn 1.243 tỷ đồng trong khi đó chi phí dự phòng cũng giảm mạnh một nửa xuống còn 192 tỷ đồng. Theo đó, kết thúc quý III, ACB ghi nhận 415 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.244 tỷ đồng, tăng 14%. Sau thuế, ngân hàng còn 996 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt 228 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với thời điểm đầu năm.

Cho vay khách hàng đạt 159 nghìn tỷ đồng, tăng 17%. Tiền gửi của khách hàng đạt 201 tỷ đồng, tăng trưởng 15,5%.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tính đến cuối quý III chiếm 1,13% tổng dư nợ cho vay, giảm so với mức 1,31% tại thời điểm đầu năm.

Linh Linh