(ATPvietnam.com) - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre, Công ty Cổ phần VINPEARL thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT) thông báo, cổ đông lớn Nguyễn Thanh Nghĩa hiện đang nắm giữ 1.209.744 cổ phiếu tương đương 11,38%, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu từ 30/9 đến 30/11/2010. Nếu giao dịch thành công với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu thì sau giao dịch ông Nghĩa sẽ nắm giữ 1.390.744 cổ phiếu tương đương 12,26%. Công ty Cổ phần VINPEARL (VPL) cũng thông báo, CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (Vingroup) hiện đang nắm giữ 39.907.205 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 22,17%, đăng ký bán 3.250.000 cổ phiếu từ ngày 30/9 đến 30/11/2010. Nếu giao dịch thành công với mục đích giảm tỷ lệ sở hữu, thì sau giao dịch Vingruop sẽ còn nắm giữ 36.657.205 cổ phiếu tương đương 20,38%. Anh Thư