CTCP XNK Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT) thông báo đăng ký bán hết 304,740 cp, chiếm tỷ lệ 2.03% vốn CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) từ ngày 28/08 đến 26/09 để cơ cấu danh mục đầu tư.

Tài liệu đính kèm:
20140827---DHC---TBGD-co-phieu-cua-to-chuc-co-lien-quan---ABT.pdf

HOSE