Ngày 17/04/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc trả cổ tức đợt 1 năm 2012 của Công ty CP XNK Thủy Sản Bến Tre (HOSE: ABT).

- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/04/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng : 27/04/2012

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt.

- Nội dung cụ thể:

+ Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,500 đồng)

+ Thời gian thanh toán: 15/5/2012

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty CP XNK Thủy Sản Bến Tre, Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/5/2012 và xuất trình chứng minh nhân dân.