Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt tăng 33,3% giúp lợi nhuận ABI tăng gần 60% so với cùng kỳ năm 2015

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (UpCOM: ABI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 với doanh thu phí bảo hiểm tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 672 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng chi phí bồi thường 202 tỷ đồng, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm cũng tăng 35% dẫn đến biên lợi nhuận gộp của ABI không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 43,2%.

ABI thu ve gan 90 ty dong loi nhuan sau 9 thang, tang 60% so voi cung ky - Anh 1

Nguồn: BCTC ABI

Doanh thu tài chính đạt 45 tỷ đồng, tăng 26,4%, đồng thời chi phí quản lý tăng 26,4% so với cùng kỳ, ghi nhận mức 225 tỷ đồng.

Dù vậy, với mức doanh thu tăng trưởng mạnh, ABI thu về 89 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý III/2016, tổng tài sản ABI tăng 18%, đạt mức 1.524 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục tiền và đầu tư tài chính của ABI chủ yếu là tiền gởi ngân hàng, tổng giá trị 1.132 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 28,4% lên mức 945 tỷ đồng, chiếm 62% tổng tài sản. trong đó, chủ yếu đến từ các khoản dự phòng tăng thêm, ngoài ra ABI không vay nợ.