Ngân hàng Nhà nước chính thức chấp thuận Ngân hàng An Bình (ABBank) bán cổ phần cho đối tác chiến lược Maybank (Malaysia)...