CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA - HNX) đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

AAA: Tam ung co tuc dot 1/2016 ty le 10%, phat hanh 25% cho co dong chien luoc - Anh 1

ĐHĐCĐ của công ty đã phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 1 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10%/CP (1.000 đồng/CP). Thời gian cổ tức dự kiến tháng 10 năm 2016.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ của công ty cũng phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. Cụ thể, AAA dự kiến phát hành gần 13 triệu cổ phiếu, tương đương 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty cho cổ đông chiến lược.

Ngoài ra, AAA sẽ đầu tư xây dụng Nhà máy sản xuất số 8 với tên dự án là Nhà máy sản xuất bao bì mảng phức hợp có diện tích đấy xin thuê là 98.088m2, quy mô dự án 7.200 tấn/năm với thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày công ty được giao đất. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 500,6 tỷ đồng. Dự kiến nhà máy sẽ chạy thử từ tháng 1/2018 và đi vào sản xuất chính thức từ tháng 4/2018.