Ngày 30/09/2010, Sở GDCK Hà Nội đã nhận được văn bản số 0129/CB-ANPHAT ngày 29/09/2010 của CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát giải trình về nguyên nhân cổ phiếu AAA giảm sàn nhiều phiên liên tiếp. Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn nội dung văn bản. Tài liệu đính kèm: AAA: Giải trình giảm sàn 5 phiên liên tiếp