VIT- Tại hội thảo giữa các quốc gia sản xuất và tiên thụ dầu ở Jiddah vừa diễn ra, một tư vấn viên lâu năm cho biết Ả Rập sẽ tăng lượng dầu xuất khẩu trong năm tới.