Từ ngày có Luật Thủ đô đến nay, nói một cách công bằng, dân Hà Nội rất ít khi nghe thấy cụm từ “Luật Thủ đô”. Thậm chí, có hỏi bác trưởng thôn hay tổ trưởng dân phố cũng chả biết hơn. Người Hà Nội cũng sống đơn giản, ngay đến các bác động tí là lên đài, báo, lên mạng có ý kiến, thế mà cũng “im thin thít như thịt nấu đông”.

Vậy mà hôm 5.7 vừa qua, bác Giám đốc Sở Tư pháp cho hay, theo Điều 19, khoản 4 của Luật Thủ đô, ai muốn có hộ khẩu thường trú 10 quận nội thành Hà Nội phải có nhà ở bình quân 15m2/người. Đây là quy định theo luật mới của Hà Nội đã thống nhất với 3 bộ: Nội vụ, Xây dựng, LĐTBXH và HĐND TP đã thông qua.

Đến lúc này, dân Hà Nội mới “À, ra thế”. Thực tình mà nói, trừ các bác lãnh đạo, các đại gia, dân Hà Nội gốc có nhà “hương hỏa” từ thời trước, còn người dân, trong đó đa phần là công nhân, viên chức quèn làm gì có ai ở 15m2/người. Có nhà tứ đại, tam đại vẫn đồng đường trong căn hộ tẻo tèo teo. Luật Thủ đô vẫn trong tầm nhìn... ngàn trùng xa cách!